Leer hier meer over de werkwijze

Onze werkwijze

 • 1
  Verwijzing

  Indien u zich aan wilt melden voor behandeling, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Ook zonder een verwijzing kunt u bij ons terecht maar de behandeling zal dan niet door de verzekering vergoed worden.

  Als de verwijzing passend en volledig is en u bent bij ons aangemeld dan zal er een intake gepland worden. Er zit vaak een wachttijd tussen het moment van aanmelden en het moment waarop de intake gepland kan worden.

  We proberen al vanaf het eerste contact de behandelaar te bieden die het best bij u en uw problematiek past. Als blijkt dat de eerste inschatting niet helemaal juist was, kunt u zonder problemen en zonder wachtlijst intern verwezen worden voor optimale hulp.

  Bekijk hier de huidige wachttijden >
 • 2
  Intake

  Tijdens het intakegesprek u veelal veel vragen stellen om zo beeld te krijgen van de problematiek. Op basis hiervan zal hij of zij een diagnose stellen, afhankelijk van de problematiek zal dit gesprek uit één of soms meerdere zittingen bestaan. Tevens zal met u worden stilgestaan bij uw hulpvraag en op basis hier van zal een behandelplan worden opgesteld. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om het gesprek aan te vullen met verdere psychodiagnostiek, bijvoorbeeld op basis van vragenlijsten.

  De intake is ook een moment voor u om uw vragen te stellen en in te schatten of de behandelaar ook bij u past, indien u hierover twijfels heeft willen we u uitnodigen deze te delen dan kunnen we hierin met u meedenken.

  Er is geen wachttijd tussen intake en start behandeling, tenzij we hierover in gesprek met u andere afspraken maken.

 • 3
  Behandeling

  We werken in onze praktijk met wetenschappelijk onderzochte methoden die effectief gebleken zijn. Zo maken we gebruik van de “evidence based” methoden uit de gedragstherapie en cognitieve therapie en ook die van de cliëntgerichte psychotherapie, ook wel experiëntiele psychotherapie genoemd.

  Voor verwerkingsproblemen maken we onder meer gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing).

  In de behandeling gebruiken wij elementen uit de psychodynamische en uit de inzichtgevende psychotherapie omdat inzicht in eigen beleving en in achtergronden van handelen belangrijk zijn. Daarbij kunnen veel factoren van invloed zijn. Als u die niet goed (her)kent, is er het risico dat u terugvalt in oude problemen. Dit is belangrijk met het oog op terugvalpreventie.

  In de behandeling gebruiken wij elementen uit de meest moderne inzichten zoals de schemagerichte therapie, de mentalization based treatment, en de acceptance and commitment benadering, ook wel de derde generatie cognitieve gedragstherapie genoemd.

  Wij zetten ons optimaal in voor uw behandeling, en wij verwachten van u dat u dat ook doet. Daarom is het belangrijk dat u het afgesproken “(t)huiswerk” uitvoert. Van praten alléén worden de meeste mensen niet beter. Werken aan verandering vraagt vasthoudende inzet en kost moeite.

  We sluiten de behandeling af als het doel is bereikt, of als voortgang geen resultaat meer heeft.

W.A. Scholtenlaan 122
6865VZ Doorwerth
E-mail: praktijk@psydo.nl
Tel.: 026 3392920
Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00.

Heeft u vragen?