Met welke problemen

We behandelen in de praktijk op dit moment alleen mensen van achttien jaar of ouder. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van problemen die we kunnen behandelen:

 • Nervositeit, innerlijke onrust, gespannenheid, slaapproblemen
 • Problemen in de werksituatie, waaronder overspannenheid en burn out
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Levensfaseproblematiek: problemen die samen (kunnen) gaan met het ouder worden
 • Rouwverwerking
 • Angststoornissen en vermijdingsproblematiek (fobieĆ«n)
 • Aanpassingstoornissen
 • Problematisch gebruik van middelen, zoals alcohol
 • Traumaverwerking, waaronder ook EMDR
 • Psychosomatische klachten
 • Depressieve klachten / stemmingsstoornissen
 • ExistentiĆ«le problemen/levensvragen

Zoals gezegd zijn dit enkele voorbeelden. Het is goed mogelijk dat u hulp zoekt bij een persoonlijk probleem dat hierboven niet genoemd is. Neemt ook dan gerust contact op om te informeren (telefonisch of per mail).

De hierboven genoemde voorbeelden, waaronder bijvoorbeeld de aanpassingsstoornis, vallen niet allemaal onder ‘verzekerde zorg’. Zie voor informatie welke zorg wel of niet vergoed wordt ook: Uitleg aanspraken geneeskundige GGZ op basis van DSM-5 classificatie | Publicatie | Zorginstituut Nederland of de website van zorgwijzer.nl: Psycholoog basisverzekering + vergoeding (2022) – Zorgwijzer

In de intake zal duidelijk worden of de behandeling van uw hulpvraag gedeclareerd kan worden bij uw verzekeraar, of dat behandeling voor uw eigen rekening zal zijn.

Liesbeth Rutten heeft naast deskundigheid in de reguliere zorg ook expertise op het gebied van behandeling en begeleiding van fertiliteit, peri- en postnatale problematiek. Hierover zal in de toekomst ook meer informatie te vinden zijn op deze website. Indien u hierover meer zou willen weten neem ook dan gerust contact op.

W.A. Scholtenlaan 122
6865VZ Doorwerth
E-mail: praktijk@psydo.nl
Tel.: 026 3392920
Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00.

Heeft u vragen?